Plinske turbine vruće - kosa

Konvekcija Plinske turbine su pogodne za sušenje vlažne zgrade, dvorane, nove zgrade. Oni su također pogodni za grijanje u radionicama, garažama, ali i u sobama.