skloništa za otpatke

Da li vam je stalo da izgleda ružno, smrdljiv kantu za smeće, i kako se to drastično mijenja izgled i dojam okolice? Stavite ih u elegantnoj nadstrešnice na kanta za smeće. To će se djelomično ili u potpunosti skriven obavatel pogled, a opet tako jasno izdvojiti prostor koji je namijenjen kantama za smeće.