Zavarivači elektroda (popis zavarivanje)

U trgovini ćete naći zavarivanje elektrodom ili zavarivanje izumitelja s priborom. Te elektrode se koriste u elektro zavarivanjem. Oni su pogodni za zavarivanje u zaštitnoj atmosferi.