Koje su instalacije utor

Instalacijske utori su utori koje su ugrađene u zidove zgrada. Oni mogu dovesti, primjerice, vode ili kanalizacijskih cijevi ili električne ili podatkovnih kabela. Moguće je da bi na kraju biti pokrivena žbukom.