Koje su mreže inženjering

Inženjering mreže osigurati opskrbu električne energije, vode, plina i kanalizacije na kopnu.  Prisutnost komunalnih na plohi predstavlja zaštitnu zonu, a izostanak komunalnih je kašnjenje i proširenje zgrade. Pri kupnji zemljišta komunalije igraju bitnu ulogu.  Ne - ako komunalije na imovinu, morate biti sigurni prije kupnje, koliko će njihova veza stanje i da li je to moguće.  Kupnja jeftini zemljište za kuću može biti vrlo skupo.