Što je Chevron

Rogovi su koso dio krova, obično se nalazi na krovu kosine. Rafter krovne letve holding, koji je naknadno instalira krovište.