Što je difuzija vodene pare

Difuzija molekula vode tipa transport vodene pare. U slučaju H2O, to se kreće kroz zrak. Difuzija se ne širi, ali plin pomoću razlike tlaka, kao što je uobičajeno u toku, ali molekularna toka. Na taj način, širi pore ili kanale koji su dio mnogih građevinskih materijala. Međutim, budući da zrak može primiti samo određenu količinu molekula vode koje tvore proračunima obično nije potrebno uzeti u obzir koncentraciju vodene pare, ali uglavnom tlak.