Što je dimnjak

Dimni je komponenta koja se koristi u peći ili kamina do dimnih plinova iz zgrade. Postoje aluminija i čelika verzije. Tipično, omotač ima debljinu u promjeru između jednog i dva milimetra. Ako se dim oštećena i curi, mora se zamijeniti. Pare u sobi sigurno nije ništa, nakon što bi netko žele.