Što je fasada

Riječ fasada dolazi iz francuskog „lice”, što znači lice, lice. Fasada je među vanjskih dodataka i modifikacija vanjskog zida zgrade. To stvara konačni izgled zgrade. Fasada na povijesnim zgradama su navedeni, a to ne želi mijenjati.

Fasada na svoje kuće ili garaže svatko bira svoj ukus, ali također treba obratiti pozornost na okoliš i ukupnu arhitekturu okoline.