Što je indeks refrakcije

Indeks refrakcije bezdimenzijska fizička veličina koja opisuje širenje svjetlosti u pitanju. Oni su podijeljeni u apsolutnom i relativnom indeksu vrh Indeks pauze. Apsolutni indeks definiran je kao omjer brzine svjetlosti u vakuumu okruženju s određenom okruženju. Relativna indeks je omjer brzine širenja svjetlosti u dva medija. Indeks loma mjeri se pomoću uređaja poznatog kao refraktometrom. Na mjerenje praktičnoj razini uglavnom se koristi u medicini, na primjer, u određivanju relativne gustoće urina. Na sličan način kao u serumu detektira pojavu cijelog proteina.