Što je izgrađen stranica

Izgrađen građevinsko zemljište je zemljište koje je registrirano u zemlji kao građevinskog zemljišta i druge parcele obično pod zajedničkim ogradu koja tvori jednu cjelinu stambenih i gospodarskih objekata.