Što je jednoslojni dimnjak

Pojedinačni slojevi dimnjaka, čiji je zid se sastoji od samo jednog materijala. Ona mora imati svojstva koja zadovoljavaju oba standarda za ventilaciju, kao i zahtjeve okolice. Jednoslojni stog je podijeljena u vakuum i tlaka tipa. Jednoslojni hrpe najčešće se koriste na krovovima stambenih kuća, vila i drvenim kućicama . Neke vrste su strukturno toliko jednostavna da ih se može instalirati u skladu s uputama i rukovanje laik.