Što je katastar

Katastar je skup podataka o pojedinim parcelama. To je informacija javno dostupni. Dijelovi file location nije samo zemlja, ali i informacije o njihovim vlasnicima, kvaliteti tla ili hipoteke. Katastar se također koristi za statističke, tehničke, poreza, naknada i potrebe zaštite okoliša. To je informacijski sustav, koji je trenutno najveći dio, pohranjeni u elektronskom obliku. To ne samo da olakšava tražilicu, ali također olakšava ažuriranje.