Što je kolektor cijevi

Kolektor ima cjevastu, za razliku od drugih tipova solarnih kolektora , na oblik cijevi. To je novija tehnologija od kolektora ploče, ali to ne znači da je bolji. Barem ne na sve. U toplom vremenu, koja traje otprilike od svibnja do rujna, bolje je da se kladiti na tradicionalnim kolektora ploča. Oni su više izdržljiv i zbog veće područje može zarobiti i tako proizvoditi više energije. Vrijeme dolazi cijevni kolektori s jeseni ili zime. Cijev je vrlo učinkovit kada je neprivlačan.