Što je kondenzat

Kondenzat je proizvod koji rezultira iz kondenzacije . To je tekućina dobiti pod uvjetima gdje se temperatura ispušnog jednaka ili niža od temperature rosišta vodene pare.