Što je modernizacija

Općenito znači stavljajući nešto na modernizaciju postojećeg stanja, kao što su modernizaciju tvornice, gdje su se primjenjivati ​​najnovije tehnologije, čime se štedi zaposlenika na posao, ubrzati rad, itd  

Modernizacija znači proces transformacije društva, kad je cijelo društvo se mijenja od tradicionalnih do modernih, a manifestacije ove promjene su urbanizacija i industrijalizacija zemlje koje su nekad hranila uglavnom na poljoprivredu.