Što je mokra dimnjak

U svakom dimnjak formirana u vlazi grijanja. Prilikom korištenja toplinske aparate nova generacija vlage u dimnjaku diže. Hlađenje dimnih plinova u dimnjak dimnih nastaje istaloži tekućine koje sadrže velike količine štetnih tvari. Trčanje niz zidove i dimnjak, ako je dimnjak je cigle, na primjer, lako teče na zidovima stvara mrlje.

Mokri dimnih nastaje iu slučaju promjene grijanje. Grijanje aparata zajedno s dimi put forma jednu funkcionalnu jedinicu, a ako dimnjak nije prilagođen novim aparatima može se dogoditi da i dalje dobiva mokro i suho dimnjak na kraju će propadati proizvoda.