Što je odluka o građevinskom zatvaranja

Odluka o građevinskom zatvaranju je rezultat teritorijalnog upravljanja i definira područje u kojem je privremeno ili trajno zabranjuje građevinske aktivnosti. To su uglavnom slučajevi gdje bi to moglo ometati ili spriječiti buduće korištenje prostora ili njegovu organizaciju dokumentacijom narednom planiranja.  Odluka o građevinskom zabrani također je izdana kao opće mjere u skladu s postupkom zakona Upravnom.  Mjera na izgradnji zabranu izdanu od strane općinskog vijeća delegirane ovlasti. Ako se kućište uključuje nekoliko općina, koji donosi županijski vijeća prenesena.  Vijeće može onda i dopustiti izuzeće od zatvaranja zgrade.