Što je pravo vlasništva

Pravo vlasništva ili posjeda je izravna i jedini pravni posjed osoba (vlasnik) nad određenim stvarima. Pravo vlasništva je među najvećim prava vlasništva. To je apsolutni zakon protiv bilo koje druge osobe, osim iz ugovornog prava, koji djeluju samo između stranaka u poduzeću.

Pravo vlasništva je neophodno za postojanje i funkcioniranje slobodnog tržišta i tržišno gospodarstvo. To odgovara obvezi svih drugih subjekata koji ne ometaju vlasnika u ostvarivanju svojih prava u tom slučaju. Ovo pravo je zaštićeno međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i Povelja o pravima i slobodama. Za nas je to podešava Građanskog zakonika, prema kojemu tumačenje je moguće posjedovati sve što pripada nekome, oni su sve materijalne i nematerijalne stvari, priroda koja ga priznaje. 

Pravo vlasništva se vidi kao skup nekoliko individualnih prava - prava stvar da bi prava stvar za koristiti i uživati ​​plodove i koristi, pravo raspolagati tom pitanju, kao što je ovdje u pitanju prava stvar ostaviti, ne koristiti, donirati, prodati ili ostavljaju, različito se mijenjati uništiti ili napustiti ga. Uvijek se mora provesti u skladu s vladavinom prava, bez kršenja prava drugih ili štete i uznemiravanja ljudi.