Što je projektna dokumentacija

Projektna dokumentacija je skup dvodimenzionalnih dijagrama i crteža koji su popraćeni tekstom dio koji služi kao opise objekata ili opreme.  Na temelju projektne dokumentacije moraju biti projektirani svaku zgradu.  Projektna dokumentacija mora biti podređena zahtjevima gradnje, koji su dani Zakonom o gradnji i njegovih povezanih propisa.

Projektna dokumentacija može obraditi samo ovlašteno osoblje. Crteži mogu imati svrhu prezentacije ili orijentacije, ili može snimiti prvobitno stanje objekta. Glavna svrha je pokazati stvarno stanje na mjesto ili objekt i pružiti dovoljno informacija za graditelja i proizvođača.
 
Projektna dokumentacija je pokoravanje građevinske zahtjeve, propisane Zakonom o gradnji i raznim srodnim propisima. Projektna dokumentacija je u oblastit tehničkog rješenja moraju biti u skladu s općim tehničkim uvjetima za izgradnju i teritorija pojedinih gradova moraju ispunjavati uvjete za izgradnju od strane gradskih pravilnika.