Što je promjena namjene

Promjena namjene je promijeniti funkciju zgrade. Zgrada u izgradnji záona Odjeljku 85 mogu se koristiti samo u svrhu Namjera je da konačni zgrada odobrenju ili građevinske dozvole. Za promjenu oporavak u operativnoj uporabi, širi proizvodnju ili aktivnost koja bi mogla ugroziti zdravlje, život ili okoliš, potrebno je zatražiti građevinsku autoritet u odluci o promjeni uporabu građevine. U radu, potvrda o potvrdi popunjenosti u isto vrijeme, osnivanje je ispunjava uvjete za pokretanje. Promjena namjene mora biti u skladu s dokumentacijom za planiranje, ciljevi i zadaci prostornog planiranja, opći uvjeti za izgradnju i javnih interesa zaštićen zakonom i posebnim propisima gradnje. U slučaju da promjena korištenja podložni su promjeni dovršene strukture moraju imati građevinsku dozvolu ili obavijest o izgradnji. U slučaju da ne dođe do promjene u korištenju uvjetnog promjene konstrukcije, potrebno je da ured primijetiti osobu koja je ovo vlasništvo zgrade ili ima pravo na promjenu upotrebu zgrade.