Što je prostorni plan

Master plan je vrsta planske dokumentacije, u kojoj je cilj postizanje racionalizacije prostorvého i funkcionalan raspored teritorija u zemlji i njegovu uporabu.

Cilj prostornog uređenja je pronaći uvjete koji će omogućiti daljnji razvoj i održivi razvoj, koji se sastoji u pronalaženju ravnoteže između okoliša, gospodarstva i ljudi koji žive na tom području. To bi trebao zadovoljiti potrebe sadašnje generacije s obzirom na eistenci i opstanka budućih generacija.

Master plan je izrađen u Češkoj pod gradnji br 183/2006 Coll. Ona se izdaje općinsko vijeće, stupa na snagu petnaestog dana od dana objavljivanja javnog obavijest na oglasnoj ploči. Územmní Plan je izrađen operativni dio i obrazloženje. Crteži su objavljeni u MERIKA 1: 5000 ili 1: 10 000. Izdano na temelju planiranja analitičke podloge, ankete, analiza područja ili na temelju regionalnih studija.  Nacrt prostorni plan ocjenjuje sporove postupak za njegovo izručenje regionalnog ureda, koji je tvorac podnijela nacrt plana razvoja.