Što je Putti

Putti su također poznat kao amoret. To je vrlo slična gola beba anđela, a ne samo krila.  Ovaj dekorativni element je naširoko koristi u baroka, rokokoa i nekih stilova iz 19. stoljeća. Putti nastao kao renesansni ekvivalent antičkih kipova Kupida.