Što je revitalizacija

Revitalizacija je vratiti i oporavak. Prvo, riječ koja se koristi za oporaviti se kulturni život manjina danas se koristi prvenstveno u vezi s revitalizacijom isušenih područja, pejzaža, zelenilom, vodotocima, stare zgrade i poslovne subjekte.  Sada se često čujemo izraz revitalizaciju u vezi s oporavkom i popravak kuća, stambenih zgrada, parkova. Revitalizacija nije samo zamjena prozora i vrata i boje fasada, ali i smanjiti operativne troškove kuće, pruža bolje uvjete za život.