Što je teglenica

Oni čine teglenica ploču koja pod kosim stranama poklapati zabat pod krovne letve, koje su prikovan. S vanjske strane su pokriveni šindrom. U barka 19. stoljeća u sjevernoj i istočnoj Češkoj ukrašena ornamentima u obliku biljaka ili valovita. Slikano barka će često naći na klasičnim seoskog gospodarstva.