Što je visina građevina

Visina zgrade je zbroj visine vijenca i visine krova.  Za građevine koje ne prelaze visinu od više od 5 milijuna da ne treba građevinsku dozvolu. Za gospodarske zgrade do visine od 7 metara.  Za staklenika i ostalih malih objekata poput pergole ili baca u visinu automobila ne smije prelaziti 2 m zgradu. Inače, trebate podnijeti zahtjev za građevinsku dozvolu.  Ovi parametri se ne odnose na navedene zgrade.  Bilo je vaš entitet u području očuvanja, možete vidjeti u obližnjem poslovne zgrade.