Što je županija

Županija je teritorijalna jedinica koja ima ograničen vrsta vlade. U Češkoj postoji četrnaest županija koje sadrže pojedinačne okruge i zajedno tvore stav. Županija vlada drži regionalnog vijeća, izabran od strane građana u regiji jednom svake četiri godine. Glava guvernera svake regije, gdje je sporazum izabranog vijeća nakon izbora. Da glasaju za županijske uprave mogu svi građani regije koji su najkasnije na dan izbora punoljetnog, a ne njihove poslovne sposobnosti uklonjena, na primjer, zbog teških psihičkih poremećaja.