Što se oplate

Izraz pomoću oplate u građevinarstvu, a odnosi se na njih privremeno ili za stalno strukture koje tvore kalup u koji je umetnuta najviše svježeg betona, ali građevinskih objekata gline i gline koristi. Obrazac se oplate mora biti dovoljno jaka da izdrži i vremenske utjecaje i mehanička oštećenja tijekom normalnog rada. Pravilno oplata također mora imati zadovoljavajuće sigurnosne parametre kako bi se smanjila opasnost od ozljeda radnika. Za proizvodnju oplate mogu se proguta drvene ploče, kao i armiranog betona ploče.